rendemy_why_do_i_need_to_learn_about_investment_thumbnail_1699958833931.png

Vì sao cần học về đầu tư? | THẤU HIỂU ĐẦU TƯ 1

Khóa học giúp bạn nắm rõ tầm quan trọng của đầu tư từ góc nhìn kinh tế, tài chính, xã hội với các chủ điểm: Lạm phát, Các chế độ hưu trí và Ba điều kiện cần.

4.81

(8 Đánh giá)

1,749 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy_why_do_i_need_to_learn_about_investment_thumbnail_1699958833931.png

Miễn phí

16 Lesson

0.3 giờ video

Có 1749 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Khoá học sẽ giúp bạn nắm rõ khái niệm về lạm phát, các chế độ hưu trí và điều kiện để đầu tư.

Nội dung

3 Chương

16 Bài học

0h 22m

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Video •

01:56

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Khóa học giúp bạn nắm rõ tầm quan trọng của đầu tư từ góc nhìn kinh tế, tài chính, xã hội với các chủ điểm: Lạm phát, Các chế độ hưu trí và Ba điều kiện cần để bắt đầu đầu tư.

Nhận xét

4.81

(8 Đánh giá)

5

75%

4

25%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật