rendemy-crypto-on-ramp-off-ramp-nemoswap-thumbnail-course_1696302705939.png

Tự tin giao dịch tại NemoSwap DEX

Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt xu thế này để tự tin giao dịch chưa? Tham gia khóa học để vững vàng kiến thức và tự tin giao dịch trên sàn DEX của NemoSwap.

4.7

(27 Đánh giá)

1,971 Người học

Tạo bởi

NemoSwap DEX

rendemy-crypto-on-ramp-off-ramp-nemoswap-thumbnail-course_1696302705939.png

Miễn phí

11 Lesson

0.1 giờ video

Có 1971 người tham gia

Nội dung

1 Chương

11 Bài học

0h 7m

Bài 1: Bước vào thế giới DEX

Văn bản

Quiz | Bài 1

Câu hỏi

Bài 2: Ích lợi của Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Văn bản

Quiz | Bài 2

Câu hỏi

Bài 3: Minh bạch trong giao dịch trên DEX

Văn bản

Quiz | Bài 3

Câu hỏi

Bài 4: Những thuật ngữ cơ bản của DEX

Văn bản

Bài 6: Bảo mật và uy tín của NemoSwap DEX

Văn bản

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Kỉ nguyên sàn giao dịch phi tập trung sẽ là xu thế tất yếu. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt xu thế này để tự tin giao dịch chưa? Tham gia khóa học để vững vàng kiến thức và tự tin giao dịch trên sàn DEX của NemoSwap.

Nhận xét

4.7

(27 Đánh giá)

5

74%

4

15%

3

11%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật