5286464_6f30_2_1709783611416.jpg

Trở thành Project Manager (quản lý dự án) công ty phần mềm

Khóa học hướng dẫn từng bước, giúp bạn hiểu rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người Project Manager (quản lý dự án)

4.79

(35 Đánh giá)

189 Người học

Tạo bởi

Nguyễn Thiện Ân

5286464_6f30_2_1709783611416.jpg

đ 1,399,000

Miễn phí

Giảm 100%

Ưu đãi

Giá còn đ 0 khi thanh toán bằng RND.Nạp thêm

Nhận điểm thưởng

69 Lesson

6.9 giờ video

Có 189 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Hiểu được các công việc mà Project Manager phải làm trong một dự án phần mềm.

Project Plan là gì? Cách làm Project Plan.

Biết cách sử dụng các công cụ thống kê như Line Of Code (LOC), Test Case, và các công cụ thể hiện báo cáo thống kê như Excel, Spreadsheet (Google Sheet)

Biết cách làm Planining trong dự án.

Biết cách thực hiện Monitoring trong dự án.

Biết cách giải quyết issues và risk trong dự án.

Biết các số liệu NORM trong dự án và cách làm đánh giá về chất lượng trong dự án.

Cách thức đó các chỉ số liêu quan: Chi phí (Cost), Tiến độ (Progress), Chất lượng (Quality) của một dự án phần mềm outsourcing.

Cách thức sử dụng hệ thống Redmine để tracking dự án.

Biết cách sử dụng công cụ tích hợp Spreadsheet (Google sheet) với hệ thống Redmine để quản lý dự án.

Tham gia vào group khóa học và sẽ được hỗ trợ giải đáp trọn đời.

Có được hơn 10 templates (Bộ quản lý dự án, Gantt chart, Burndown chart, Project plan, Meeting minutes, Unit Test Case, Integration Test Case, Số NORM, Detaile

Toàn bộ các công cụ của tác giả tạo (đếm Line Of Code, đếm số lượng trang, điếm số lượng test case trong excel) (trị giá hơn 500.000 VNĐ)

Nội dung

8 Chương

69 Bài học

6h 54m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Từng bước trở thành Project Manager (PM) trong công ty phần mềm outsourcing

Mô tả Khóa học
1/ Cấu trúc bài giảng đơn giản

2/ Chi tiết và định nghĩa sát với thực tế, sẽ giúp cho học viên có thể hiểu được Project Manager trong dự án phần mềm outsourcing là gì?

3/ Có thể thực hiện các công việc cơ bản của một Project Manager (PM) trong công ty phần mềm outsourcing.

4/ Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu để hiểu về Project Manager (PM) thì đây là khóa học dành cho bạn.


Sau khóa học bạn sẽ hiểu được:

1 - Hiểu được các công việc mà Project Manager phải làm trong một dự án phần mềm.

2 - Bảo mật thông tin trong dự án phần mềm.

3 - Project Plan là gì? Cách làm Project Plan.

4 - Biết cách sử dụng các công cụ thống kê như Line Of Code (LOC), Test Case, và các công cụ thể hiện báo cáo thống kê như Excel, Spreadsheet (Google Sheet)

5 - Biết cách làm Planining trong dự án.

6 - Biết cách thực hiện Monitoring trong dự án.

7 - Biết cách giải quyết issues và risk trong dự án.

8 - Biết các số liệu NORM trong dự án và cách làm đánh giá về chất lượng trong dự án.

9 - Cách thức đó các chỉ số liêu quan: Chi phí (Cost), Tiến độ (Progress), Chất lượng (Quality) của một dự án phần mềm outsourcing.

10 - Cách thức sử dụng hệ thống Redmine để tracking dự án.

11 - Biết cách sử dụng công cụ tích hợp Spreadsheet (Google sheet) với hệ thống Redmine để quản lý dự án.

Nhận xét

4.79

(35 Đánh giá)

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật