5321346_b6d5_1717499036907.jpg

Thực chiến microservice với Spring Boot và Event Sourcing

Microservice, Spring Boot, Apache Kafka, Event Sourcing, SonarQube, Elasticsearch

4.2

(34 Đánh giá)

193 Người học

Tạo bởi

Đỗ Tấn Thành

5321346_b6d5_1717499036907.jpg

đ 399,000

Miễn phí

Giảm 100%

Ưu đãi

Giá còn đ 0 khi thanh toán bằng RND.Nạp thêm

Hoàn tiền 100% sau khi hoàn thành khóa học.

Nhận điểm thưởng

48 Lesson

13.4 giờ video

Có 193 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Phát triển và thiết kế REST API và REST WEB SERVICES với Spring Boot

Bạn sẽ thiết lập Centralized Microservices Configuration với Spring Cloud Config Server

Bạn sẽ áp dụng Fault Tolerance cho microservices với Circuit Breaker

Phát triển MICROSERVICES với Spring Boot và Spring Cloud

Ứng dụng Apache Kafa xây dựng notification service

Xây dựng API Gateway với Spring Cloud Gateway

Xây dựng API Gateway với Kong Gateway

Xây dựng ứng dụng theo mô hình CQRS

Ứng dụng Axon Framework quản lý Event cho giao tiếp Event Sourcing

Ứng dụng JWT (Json web token) xác thực người dùng

Xây dựng Discovery Server với Eureka Netflix

Áp dụng kiến trúc SAGA quản lý distributed transaction

Distributed tracing với Zipkin và Sleuth

Quản lý log tập trung với Elasticsearch, Kibana, Logstash

Viết Unit test & intergration test với Junit & Mockito

Xuất report code coverage với Jacoco & Sonarqube

Quét code security & code quality assessment với Sonarqube

Nội dung

13 Chương

48 Bài học

13h 29m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

(LIÊN HỆ ZALO: 0762216048 ĐỂ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI NHÉ)
Khóa học "Phát triển MICROSERVICES với Spring Boot và Spring Cloud" là một khóa học trực tuyến để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc phát triển các dịch vụ web nhỏ gọn và có khả năng mở rộng cao bằng cách sử dụng các công nghệ Spring Boot và Spring Cloud.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xây dựng microservices, bao gồm việc thiết lập Discovery Server với Eureka Netflix và áp dụng kiến trúc SAGA quản lý distributed transaction. Bạn sẽ cũng được hướng dẫn áp dụng Fault Tolerance cho microservices với Circuit Breaker và thiết lập Centralized Microservices Configuration với Spring Cloud Config Server.

Bạn cũng sẽ học cách xây dựng API Gateway với Spring Cloud Gateway, xây dựng ứng dụng theo mô hình CQRS và ứng dụng Axon Framework quản lý Event cho giao tiếp Event Sourcing. Ngoài ra, bạn sẽ học cách sử dụng Apache Kafka để xây dựng notification service.

Cuối cùng, bạn sẽ được hướng dẫn cách phát triển và thiết kế REST API và REST WEB SERVICES với Spring Boot và làm việc với JWT (Json web token) để xác thực người dùng.

Với khóa học này, bạn sẽ có kiến thức cần thiết để xây dựng các dịch vụ web nhỏ gọn, có khả năng mở rộng cao và tận dụng tối đa các công nghệ Spring Boot và Spring Cloud.

Nhận xét

4.2

(34 Đánh giá)

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật