rendemy_logo_design_branding_thumbnail_1701059095880.png

Thiết Kế Logo Và Xây Dựng Thương Hiệu | Lý thuyết Về Thiết kế Đồ họa Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (P4)

Nâng cao trình độ thiết kế của bạn và đăng ký ngay khóa học này, nơi mỗi nét sáng tạo sẽ hình thành nên bản dạng của tương lai!

5

(3 Đánh giá)

1,123 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy_logo_design_branding_thumbnail_1701059095880.png

Miễn phí

Ưu đãi

Giá còn đ 0 khi thanh toán bằng RND.Nạp thêm

Nhận điểm thưởng

6 Lesson

0.4 giờ video

Có 1123 người tham gia

Nội dung

0 Chương

6 Bài học

0h 26m

Những Đặc điểm của Bản Thiết kế Logo Chất lượng

Video •

09:16

Cảm hứng Thiết kế Logo Sáng tạo

Video •

02:59

Xem trước

Toàn bộ Thương hiệu

Video •

04:35

Quá trình Sáng tạo: Vẽ ý tưởng - Phần 1

Video •

04:41

Quá trình Sáng tạo: Vẽ ý tưởng - Phần 2

Video •

02:51

Quá trình Sáng tạo: Vẽ ý tưởng - Phần 3

Video •

02:17

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Mở lối đến những thiết kế ấn tượng với khóa học Thiết Kế Logo Và Xây Dựng Thương Hiệu | Lý thuyết Về Thiết kế Đồ họa Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (P4).

Bạn sẽ khám phá bản chất của những logo chất lượng với những đặc điểm quan trọng của chúng và lấy cảm hứng từ những thiết kế thông minh. Tiếp theo, hãy cùng đắm mình vào nghệ thuật xây dựng một thương hiệu toàn diện, từ ý tưởng đến hiện thực. Sau đó, bạn có cơ hội tham gia vào quá trình sáng tạo, rèn các kỹ năng vẽ phác thảo thông qua lộ trình ba phần toàn diện.

Nâng cao trình độ thiết kế của bạn và đăng ký ngay khóa học này, nơi mỗi nét sáng tạo sẽ hình thành nên bản dạng của tương lai!

Nhận xét

5

(3 Đánh giá)

5

100%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật