renec-02-thau-hieu-yeu-thuong_1690788256939.png

Thấu hiểu Yêu thương - Kiến tạo An vui

Khóa học sẽ chuyển giao một công cụ vi diệu, giúp bạn chuyển hóa và cải thiện sức khỏe tinh thần, thông qua việc nâng tầm nhận thức nội tâm.

4.84

(25 Đánh giá)

8,329 Người học

Tạo bởi

Rendemy

renec-02-thau-hieu-yeu-thuong_1690788256939.png

Miễn phí

49 Lesson

3.3 giờ video

Có 8329 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Khoá học giúp bạn nắm vững được công thức đủ đầy, cách yêu bản thân mình, cách để có được sự an vui, đủ đầy từ bên trong, cách trao yêu thương cho người khác và học ngôn ngữ của yêu thương.

Nội dung

13 Chương

49 Bài học

3h 23m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Khóa học sẽ chuyển giao một công cụ vi diệu, giúp bạn chuyển hóa và cải thiện sức khỏe tinh thần, thông qua việc nâng tầm nhận thức nội tâm, từ đó làm chủ cuộc sống và chủ động kiến tạo an vui. Cuộc sống của bạn sẽ nhờ đó mà trở nên ngon không thể hình dung.

Nhận xét

4.84

(25 Đánh giá)

5

80%

4

20%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật