renec-01-thau-hieu-noi-tam_(1)_1690779557910.png

Thấu hiểu Nội tâm - Kiến tạo An vui

Khóa học giúp bạn nâng tầm nhận thức nội tâm để làm chủ cuộc sống.

4.85

(24 Đánh giá)

8,753 Người học

Tạo bởi

Rendemy

renec-01-thau-hieu-noi-tam_(1)_1690779557910.png

Miễn phí

72 Lesson

3.7 giờ video

Có 8753 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Khóa học giúp bạn chuyển hóa và cải thiện sức khỏe tinh thần, thông qua việc nâng tầm nhận thức nội tâm, từ đó làm chủ cuộc sống và chủ động kiến tạo an vui.

Nội dung

22 Chương

72 Bài học

3h 47m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Khóa học sẽ chuyển giao một công cụ vi diệu, giúp bạn chuyển hóa và cải thiện sức khỏe tinh thần, thông qua việc nâng tầm nhận thức nội tâm, từ đó làm chủ cuộc sống và chủ động kiến tạo an vui. Cuộc sống của bạn sẽ nhờ đó mà trở nên ngon không thể hình dung. 

Nhận xét

4.85

(24 Đánh giá)

5

79%

4

21%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật