rendemy_how_to_use_demon_wallet_like_a_pro_1701360517325.png

Thành thạo và tự tin sử dụng ví Demon

Nắm vững và tự tin sử dụng Ví Demon có thể mang lại cho bạn những cơ hội không giới hạn để khám phá lợi ích của Hệ sinh thái Blockchain RENEC.

4.68

(66 Đánh giá)

8,736 Người học

Tạo bởi

Demon Wallet

rendemy_how_to_use_demon_wallet_like_a_pro_1701360517325.png

Miễn phí

12 Lesson

0.1 giờ video

Có 8736 người tham gia

Nội dung

0 Chương

12 Bài học

0h 6m

Bài 1: 3 lý do ưu tiên lựa chọn Ví Demon thay vì Ví CEX

Văn bản

Quiz | Bài 1

Câu hỏi

Bài 2: Ví Demon là ví non-custodial hay ví custodial?

Văn bản

Quiz | Bài 2

Câu hỏi

Bài 3: Tạo ví Demon như thế nào?

Văn bản

Quiz | Bài 3

Câu hỏi

Bài 4: Cách trở lại ví Demon nếu bạn đã tạo ví?

Văn bản

Quiz | bài 4

Câu hỏi

Bài 5: Quên mật khẩu và mã bí mật ví Demon

Văn bản

Quiz | Bài 5

Câu hỏi

Bài 6: Xác minh KYC cho ví Demon

Văn bản

Quiz | Bài 6

Câu hỏi

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Ví Demon là thành phần quan trọng nhất của RENEC Blockchain. Nắm vững và tự tin sử dụng Ví Demon có thể mang lại cho bạn những cơ hội không giới hạn để khám phá lợi ích của Hệ sinh thái Blockchain RENEC.

Nhận xét

4.68

(66 Đánh giá)

5

64%

4

30%

3

6%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật