rendemy_the_key_to_a_happier_life_thumbnail_1699932670568.png

Tâm lý học "Hạnh Phúc"

Hiểu về hạnh phúc dưới góc nhìn tâm lý học xã hội giúp bạn dễ dàng đạt được hạnh phúc bền vững hơn trong cuộc sống. Khóa học ngắn gọn, súc tích, thực tế và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống.

4.62

(8 Đánh giá)

1,187 Người học

Tạo bởi

Luttrell Andrew

rendemy_the_key_to_a_happier_life_thumbnail_1699932670568.png

Miễn phí

28 Lesson

1.6 giờ video

Có 1187 người tham gia

Nội dung

8 Chương

28 Bài học

1h 40m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Hiểu về hạnh phúc dưới góc nhìn tâm lý học xã hội giúp bạn dễ dàng đạt được hạnh phúc bền vững hơn trong cuộc sống. Khóa học ngắn gọn, súc tích, thực tế và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống.

Nhận xét

4.62

(8 Đánh giá)

5

63%

4

25%

3

13%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật