4434370_134b_1709637286952.jpg

PHR and SPHR Certification Simulated Practice Exams

PHR and SPHR Certification Challenging Practice Exams

5

(7 Đánh giá)

95 Người học

Tạo bởi

Human Resource Prep

4434370_134b_1709637286952.jpg

đ 1,199,000

Miễn phí

Giảm 100%

Ưu đãi

Giá còn đ 0 khi thanh toán bằng RND.Nạp thêm

Hoàn tiền 100% sau khi hoàn thành khóa học.

Nhận điểm thưởng

12 Lesson

0 giờ video

Có 95 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Current and relevant PHR and SPHR Practice Questions With Explanations

PHR and SPHR Practice tests were prepared with effective test-taking strategies

Full PHR and SPHR practice tests with comprehensive explanations

Relevant for the updated PHR and SPHR certification exams

Nội dung

0 Chương

12 Bài học

h 0m

Practice Exam One

Câu hỏi

Practice Exam One - Results

Tài liệu PDF

Practice Exam Two

Câu hỏi

Practice Exam Two - Results

Tài liệu PDF

Practice Exam Three

Câu hỏi

Practice Exam Three - Results

Tài liệu PDF

Practice Exam Four

Câu hỏi

Practice Exam Four - Results

Tài liệu PDF

Practice Exam Five

Câu hỏi

Practice Exam Five - Results

Tài liệu PDF

Practice Exam Six

Câu hỏi

Practice Exam Six - Results

Tài liệu PDF

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

The PHR and SPHR Practice Exam Course with practice questions provides an in-depth review of the HRCI exam content, and reflects the 2023 updates. This course provides a complete test preparation for the PHR / SPHR Professional Human Resources certification exams. The Practice Exams were created to help HR Professionals prepare for PHR and SPHR exams. The Practice Exams in this course aligns with the Human Resource Body of Knowledge which specifies the responsibilities of and comprehension needed by the present-day HR professionals. These Practice Exams reflect the critical HR topics that candidates need to understand to ace the PHR and SPHR exams.

This PHR and SPHR Practice Exam Course is the ideal prep course for a candidate who wants to pass their Professional in Human Resources Certification Exam or the Senior Professional in Human Resources Certification Exam. These Practice Exams are challenging, and involves thorough preparation which is essential for success.

These Practice Exams were prepared to ensure candidates have an adequate preparation material for the HR exams, with a focus on the requirements of the Human Resource Body of Knowledge.

The practice questions  feature HR topics from the following areas;

•Business Management and Strategy

•Talent Planning and Acquisition

•Workforce Planning and Employment

•Learning and Development

•Total Rewards

•Employee and Labor Relations

•Risk Management

Nhận xét

5

(7 Đánh giá)

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật