rendemy_01_tarot_reading_masterclass_important_things_to_know_before_studying_the_tarot_1702213668107.png

Những điều quan trọng cần biết trước khi học Tarot | Lớp học đọc Tarot (P1)

Khóa học này sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin khi đọc bài Tarot ở cấp độ chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề cá nhận hoặc để tăng thu nhập.

4.83

(9 Đánh giá)

134 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy_01_tarot_reading_masterclass_important_things_to_know_before_studying_the_tarot_1702213668107.png

Miễn phí

17 Lesson

1 giờ video

Có 134 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Give ACCURATE Psychic Readings with the Tarot like a Professional Tarot Reader

Learn all 78 Cards and Master Basic and More Detailed Spreads to Read Like a Professional

Identify what spiritual lessons you need to master to improve your life

Undertand how to use the tarot to heal any challenge in your life

Use the Tarot to Rapidly Improve your Love Life, Finances, and Career

Get FEEDBACK on Your Tarot Interpretations for more confidence

Know the best way to consult the tarot for important decisions

Nội dung

2 Chương

17 Bài học

1h 5m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Khóa học sẽ giúp bạn:

  • Đưa ra bài đọc tâm linh CHÍNH XÁC với Tarot như một Người đọc Tarot chuyên nghiệp
  • Sử dụng Tarot để cải thiện nhanh chóng đời sống tình cảm, tài chính và sự nghiệp của bạn
  • Tìm hiểu tất cả 78 lá bài và nắm vững cách trải bài cơ bản và chi tiết hơn để đọc như một chuyên gia
  • Xác định những bài học tinh thần bạn cần nắm vững để cải thiện cuộc sống của mình
  • Biết cách tốt nhất để tham khảo tarot cho những quyết định quan trọng
  • Hiểu cách sử dụng tarot để chữa lành mọi thử thách trong cuộc sống của bạn

Nhận xét

4.83

(9 Đánh giá)

5

89%

4

0%

3

11%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật