rendemy_nhung_chien_luoc_dau_tu_chung_khoan_1702314189098.png

Những chiến lược đầu tư chứng khoán | THẤU HIỂU ĐẦU TƯ 3

Khóa học giúp bạn nắm rõ các chiến lược đầu tư chứng khoán theo cổ tức, tăng trưởng, giá trị và đầu tư vào quỹ tương hỗ và quỹ mở.

5

(3 Đánh giá)

1,620 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy_nhung_chien_luoc_dau_tu_chung_khoan_1702314189098.png

Miễn phí

21 Lesson

0.3 giờ video

Có 1620 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Khóa học giúp bạn nắm rõ các chiến lược đầu tư chứng khoán theo cổ tức, tăng trưởng, giá trị và đầu tư vào quỹ tương hỗ và quỹ mở.

Nội dung

5 Chương

21 Bài học

0h 23m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Khóa học giúp bạn nắm rõ các chiến lược đầu tư chứng khoán theo cổ tức, tăng trưởng, giá trị và đầu tư vào quỹ tương hỗ và quỹ mở. 

Nhận xét

5

(3 Đánh giá)

5

100%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật