rendemy_05_tarot_reading_masterclass_master_different_types_of_tarot_spreads__1702284426574.png

Nắm vững các trải bài Tarot khác nhau | Lớp học đọc Tarot (P5)

Master 5 popular Tarot spreads to be able to read read like a Professional

4.5

(8 Đánh giá)

1,282 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy_05_tarot_reading_masterclass_master_different_types_of_tarot_spreads__1702284426574.png

đ 1,599,000

Miễn phí

Giảm 100%

14 Lesson

1.5 giờ video

Có 1282 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Give ACCURATE Psychic Readings with the Tarot like a Professional Tarot Reader

Learn all 78 Cards and Master Basic and More Detailed Spreads to Read Like a Professional

Identify what spiritual lessons you need to master to improve your life

Undertand how to use the tarot to heal any challenge in your life

Use the Tarot to Rapidly Improve your Love Life, Finances, and Career

Get FEEDBACK on Your Tarot Interpretations for more confidence

Know the best way to consult the tarot for important decisions

Nội dung

4 Chương

14 Bài học

1h 34m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Nắm vững 5 trải bài Tarot phổ biến để có thể đọc Tarot như một chuyên gia.

Nhận xét

4.5

(8 Đánh giá)

5

50%

4

38%

3

13%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật