5528978_fcbc_3_1718124578437.jpg

Lập kế hoạch & Phân tích Tài chính (FP&A)

Updated 2024, Quản trị chiến lược, quản trị tài chính, phân tích tài chính, hỗ trợ ra quyết định

5

(1 Đánh giá)

18 Người học

Tạo bởi

Finance Professional Education

5528978_fcbc_3_1718124578437.jpg

đ 399,000

Miễn phí

Giảm 100%

Ưu đãi

Nhận điểm thưởng

71 Lesson

11 giờ video

Có 18 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Nắm vững các khái niệm đo lường về tài chính, kinh doanh, phân tích và dự báo tài chính

Xác định và phân tích các khái niệm chính trong quản lý tài chính, hiệu suất hoạt động, hoạch định chiến lược và ngân sách

Hiểu và xác định các khái niệm chính trong cải tiến quy trình kinh doanh, quản trị chi phí, phân tích chuỗi giá trị, và tạo lợi thế cạnh tranh

Giúp học viên có nền tảng kiến thức vững chắc và tự tin ứng dụng vào trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp

Nội dung

7 Chương

71 Bài học

11h 3m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Lập kế hoạch và Phân tích Tài chính (FP&A) là gì?

 

Bộ phận Lập kế hoạch và Phân tích Tài chính (FP&A) đóng vai trò quan trọng của công ty bằng cách thực hiện lập ngân sách, dự báo và phân tích nhằm hỗ trợ các quyết định quan trọng của công ty của CFO, CEO và Hội đồng quản trị.

 

Rất ít công ty có thể đạt được lợi nhuận và phát triển ổn định mà không cần lập kế hoạch tài chính và quản lý dòng tiền cẩn thận. Công việc quản lý dòng tiền của một công ty thường thuộc về nhóm FP&A và Giám đốc tài chính (CFO).

 

Các chuyên gia lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính sử dụng cả phân tích định lượng và định tính về tất cả các khía cạnh hoạt động của công ty để đánh giá tiến trình của công ty trong việc đạt được mục tiêu và vạch ra các mục tiêu và kế hoạch trong tương lai. Các nhà phân tích FP&A xem xét các xu hướng kinh tế và kinh doanh, xem xét hiệu quả hoạt động trong quá khứ của công ty và cố gắng lường trước những trở ngại cũng như các vấn đề tiềm ẩn, tất cả đều nhằm mục đích dự báo kết quả tài chính trong tương lai của công ty.

 

Các chuyên gia FP&A giám sát một loạt các vấn đề tài chính, bao gồm thu nhập, chi phí, thuế, chi tiêu vốn, đầu tư và báo cáo tài chính. Không giống như kế toán viên chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, các nhà phân tích tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, phân tích và đánh giá toàn bộ hoạt động tài chính của công ty và vạch ra tương lai tài chính của công ty.

 

Cấu trúc của Khóa học FP&A

1. Tài chính và kinh doanh

2. Công nghệ và Hệ thống

3. Đối tác kinh doanh

4. Phân tích và dự báo

5. Mô hình và phân tích

6. Truyền thông kinh doanh

 

Khóa học được xây dựng trên cơ sở các khung chương trình chuẩn được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

 

Nhận xét

5

(1 Đánh giá)

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Tất cả đánh giá

Dữ liệu hiện đang được cập nhật