rendemy_find_work_and_love_work_thumbnail_1699540343913.png

Làm sao để tìm được CÔNG VIỆC HẠNH PHÚC?

4.78

(33 Đánh giá)

1,818 Người học

Tạo bởi

Happy Employee

rendemy_find_work_and_love_work_thumbnail_1699540343913.png

Miễn phí

7 Lesson

0 giờ video

Có 1818 người tham gia

Nội dung

0 Chương

7 Bài học

0h 5m

Giới thiệu

Video •

00:39

Hiểu chính mình

Video •

00:32

Liệt kê những thứ bạn yêu thích

Video •

01:17

Nghĩ thật nhiều

Video •

00:32

Thử một vài thứ

Video •

00:33

Nhìn lại xem điều gì làm bạn hạnh phúc

Video •

00:33

Tự tin

Video •

01:02

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Nhận xét

4.78

(33 Đánh giá)

5

76%

4

18%

3

6%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật