renec-money-02-making-friend-with-finance_1695353479095.png

Làm bạn với Tiền | Thấu hiểu tài chính (Phần 2)

Hãy bước vào cuộc hành trình tối ưu hóa mối quan hệ với tiền bạc sau khi bạn đã thấu suốt các quan niệm chuẩn về tiền.

5

(5 Đánh giá)

1,924 Người học

Tạo bởi

Rendemy

renec-money-02-making-friend-with-finance_1695353479095.png

Miễn phí

13 Lesson

0.6 giờ video

Có 1924 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Khoá học giúp bạn nắm rõ tâm thái đúng, phẩm chất ưu tú và văn hoá đối với tiền.

Nội dung

4 Chương

13 Bài học

0h 41m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Hãy bước vào cuộc hành trình tối ưu hóa mối quan hệ với tiền bạc sau khi bạn đã thấu suốt các quan niệm chuẩn về tiền. Khóa học "Làm bạn với tiền" không chỉ đưa bạn đến trạng thái đủ đầy trong cuộc sống mà còn giúp bạn xây dựng một tâm thái tích cực đối với tài chính và phát triển những phẩm chất ưu tú liên quan đến tiền bạc. Bên cạnh đó, khóa học sẽ tiết lộ các thói quen và văn hóa đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay để chăm sóc và bồi đắp mối quan hệ đáng quý với người bạn tiền của mình.

Nhận xét

5

(5 Đánh giá)

5

100%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật