rendemy-parenting-skills-thumbnail_1698210842184.png

Kỹ Năng Nuôi Dưỡng Con Cái Trách Nhiệm Và Trưởng Thành

Khám phá các chìa khóa để nuôi dưỡng mối quan hệ với con cái của bạn. Hãy tham gia cùng Roger Allen, một nhà tâm lý và một người cha có kinh nghiệm.

4.66

(3 Đánh giá)

1,439 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy-parenting-skills-thumbnail_1698210842184.png

Miễn phí

61 Lesson

5.1 giờ video

Có 1439 người tham gia

Nội dung

10 Chương

61 Bài học

5h 6m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Khám phá các chìa khóa để nuôi dưỡng mối quan hệ với con cái của bạn. Hãy tham gia cùng Roger Allen, một nhà tâm lý và một người cha có kinh nghiệm. Tác giả sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng thực tế để tạo ra một môi trường gia đình yêu thương và có trách nhiệm.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách:

  • Xây dựng quyền lực yêu thương.
  • Nuôi dưỡng sự giao tiếp cởi mở và niềm tin.
  • Tạo môi trường hài hòa và giải quyết xung đột một cách xây dựng.
  • Nâng cao lòng tự trọng và củng cố mối quan hệ.
  • Khuyến khích trách nhiệm ở con cái.
  • Áp dụng kỷ luật một cách công bằng.

Không lý thuyết, chỉ là những kỹ năng cụ thể và có thể áp dụng ngay lập tức. Hãy thay đổi hành trình làm cha mẹ của bạn ngay hôm nay!

Nhận xét

4.66

(3 Đánh giá)

5

67%

4

33%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật