rendemy_earn_passive_income_with_renec_staking_1701360432517.png

Kiếm thu nhập thụ động với RENEC Staking

Có thể bạn đang bỏ qua một cơ hội tìm kiếm thu nhập thụ động hấp dẫn. Học và tìm hiểu về RENEC Staking để tận dụng cơ hội này ngay hôm nay.

4.68

(119 Đánh giá)

12,691 Người học

Tạo bởi

RENEC Foundation

rendemy_earn_passive_income_with_renec_staking_1701360432517.png

Miễn phí

15 Lesson

0.1 giờ video

Có 12691 người tham gia

Nội dung

1 Chương

15 Bài học

0h 8m

Bài 1: PoW so với PoS: Ưu & Nhược điểm

Văn bản

Quiz | Bài 1

Câu hỏi

Bài 2: Mô hình đồng thuận của RENEC: DPos hay Pos?

Văn bản

Quiz | Bài 2

Câu hỏi

Bài 3: Staking là gì?

Văn bản

Quiz | Bài 3

Câu hỏi

Bài 4: Lãi suất và phần thưởng staking RENEC là gì?

Văn bản

Quiz | Bài 4

Câu hỏi

Bài 6: Xử lý sự cố khi stake

Văn bản

Quiz | Bài 6

Câu hỏi

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

RENEC có lãi suất staking thuộc hàng cao nhất trong các blockchain hiện nay. Có thể bạn đang bỏ qua một cơ hội tìm kiếm thu nhập thụ động hấp dẫn. Học và tìm hiểu về RENEC Staking để tận dụng cơ hội này ngay hôm nay.

Nhận xét

4.68

(119 Đánh giá)

5

61%

4

34%

3

4%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật