renec-discover-the-power-of-remoney_1695638764413.png

Khám phá sức mạnh của reMoney

Tìm hiểu công dụng và tiềm năng của reMoney trên để khám phá những tiềm năng sinh lợi trên RENEC blockchain

4.75

(29 Đánh giá)

2,194 Người học

Tạo bởi

RENEC Foundation

renec-discover-the-power-of-remoney_1695638764413.png

Miễn phí

14 Lesson

0.1 giờ video

Có 2194 người tham gia

Nội dung

3 Chương

14 Bài học

0h 9m

Bài 1: "Wrapped token" là gì?

Văn bản

Quiz | Bài 1

Câu hỏi

Quiz | Bài 2

Câu hỏi

Quiz | Bài 3

Câu hỏi

Bài 5: Chuyển reUSD, reBTC, reETH về USDT, BTC/WBTC và ETH

Văn bản

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Tìm hiểu công dụng và tiềm năng của reMoney trên để khám phá những tiềm năng sinh lợi trên RENEC blockchain

Nhận xét

4.75

(29 Đánh giá)

5

69%

4

28%

3

3%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật