rendemy-the-laws-of-human-nature-thumbnail_1698720874868.png

Hiểu về Bản chất Con người

Chúng ta là những "sinh vật xã hội" và việc biết lý do tại sao mọi người làm những việc họ làm là một trong những công cụ quan trọng nhất mà bạn có thể có để sống tốt hơn.

4.71

(7 Đánh giá)

1,401 Người học

Tạo bởi

Book Reviewer

rendemy-the-laws-of-human-nature-thumbnail_1698720874868.png

Miễn phí

10 Lesson

0.6 giờ video

Có 1401 người tham gia

Nội dung

0 Chương

10 Bài học

0h 36m

Giới thiệu

Video •

00:38

Quy luật 1 - Sự phi lý trí

Video •

06:33

Quy luật 2 - Sự ái kỷ

Video •

03:35

Quy luật 3 - Đóng vai

Video •

03:25

Quy luật 4 - Hành vi cưỡng chế

Video •

03:00

Quy luật 5 - Sự tham lam

Video •

02:30

Quy luật 6 - Tầm nhìn ngắn hạn

Video •

04:15

Quy luật 7 - Phòng thủ

Video •

04:24

Quy luật 8 - Tự phá hoại

Video •

04:44

Quy luật 9 - Đàn áp

Video •

03:43

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Chúng ta là những "sinh vật xã hội" và việc biết lý do tại sao mọi người làm những việc họ làm là một trong những công cụ quan trọng nhất mà bạn có thể có để sống tốt hơn.

Nhận xét

4.71

(7 Đánh giá)

5

71%

4

29%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật