renec-personal-finance-masterclass_1696402542157.png

Đi tới Tự do Tài chính bằng kiến thức Tài chính Cá nhân

Đây chính là khóa học toàn diện, giúp bạn hiểu rõ hơn về tài chính cá nhân và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc!

4.77

(9 Đánh giá)

1,556 Người học

Tạo bởi

Rendemy

renec-personal-finance-masterclass_1696402542157.png

Miễn phí

132 Lesson

7.4 giờ video

Có 1556 người tham gia

Nội dung

15 Chương

132 Bài học

7h 25m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Con đường đi tới Tự do Tài chính bắt đầu bằng Tài chính Cá nhân. Tiết kiệm nhiều hơn, đầu tư một cách thông minh, giảm bớt các khoản nợ, chuẩn bị nghỉ hưu sớm hơn! Đây chính là khóa học toàn diện, giúp bạn hiểu rõ hơn về tài chính cá nhân và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc!

Nhận xét

4.77

(9 Đánh giá)

5

78%

4

22%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật