rendemy_how_business_models_work_1704681736840.png

Chiến lược đầu tư chứng khoán dành cho những nhà đầu tư không chuyên | THẤU HIỂU ĐẦU TƯ 4

Khóa học giúp bạn hiểu rõ các chiến lược đầu tư chứng khoán dành cho những nhà đầu tư không chuyên, nắm rõ chiến lược đầu tư ngắn hạn, dài hạn; thời điểm đầu tư và cách chọn quỹ đầu tư.

5

(5 Đánh giá)

1,219 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy_how_business_models_work_1704681736840.png

Miễn phí

36 Lesson

0.7 giờ video

Có 1219 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Khoá học giúp bạn nắm rõ chiến lược đầu tư ngắn hạn, dài hạn; thời điểm đầu tư và cách chọn quỹ đầu tư.

Nội dung

8 Chương

36 Bài học

0h 46m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Khóa học giúp bạn hiểu rõ các chiến lược đầu tư chứng khoán dành cho những nhà đầu tư không chuyên, nắm rõ chiến lược đầu tư ngắn hạn, dài hạn; thời điểm đầu tư và cách chọn quỹ đầu tư. 

Nhận xét

5

(5 Đánh giá)

5

100%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật