rendemy-become-3778-times-better_at-anything-thumbnail_1698392181721.png

Cách trở nên tốt hơn 37.78 lần ở mọi lĩnh vực | Thay đổi tí hon, Hiệu quả bất ngờ

Cuốn sách Atomic Habits (Thay đổi tí hon, Hiệu quả bất ngờ) có thể giúp bạn cải thiện mỗi ngày, bất kể mục tiêu của bạn là gì.

4.83

(27 Đánh giá)

2,066 Người học

Tạo bởi

mindset lifelonglearner

rendemy-become-3778-times-better_at-anything-thumbnail_1698392181721.png

Miễn phí

7 Lesson

0.4 giờ video

Có 2066 người tham gia

Nội dung

0 Chương

7 Bài học

0h 28m

Giới thiệu

Video •

01:33

Xem trước

Những thay đổi tí hon

Video •

05:42

Luật 1 - Làm cho nó rõ ràng

Video •

03:53

Luật 2 - Làm cho nó hấp dẫn

Video •

04:32

Luật 4 - Làm cho nó thỏa đáng

Video •

03:23

Luật 3 - Làm cho nó dễ dàng

Video •

02:36

Cách cá nhân tôi sử dụng cuốn sách này

Video •

06:36

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Cuốn sách Atomic Habits (Thay đổi tí hon, Hiệu quả bất ngờ) có thể giúp bạn cải thiện mỗi ngày, bất kể mục tiêu của bạn là gì. Là một trong những chuyên gia hàng đầu trên thế giới về việc hình thành thói quen, James Clear tiết lộ các chiến lược thực tế sẽ giúp bạn hình thành thói quen tốt, bỏ thói quen xấu và làm chủ những hành vi nhỏ mà dẫn đến những thay đổi lớn. Nếu bạn gặp khó khăn khi thay đổi thói quen của mình, vấn đề không phải là do bạn. Thay vào đó, vấn đề nằm ở hệ thống của bạn. Có lý do tại sao những thói quen xấu lặp đi lặp lại, không phải là bạn không sẵn lòng thay đổi, mà là bạn đang sử dụng một hệ thống không đúng.

Nhận xét

4.83

(27 Đánh giá)

5

74%

4

26%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật