rendemy_04_tarot_reading_masterclass_the_court_cards_1702284344910.png

Các lá bài Hoàng gia | Lớp học đọc Tarot (P4)

Hiểu rõ về các lá bài Hoàng gia trong Tarot chỉ với 9 videos.

4.25

(4 Đánh giá)

1,488 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy_04_tarot_reading_masterclass_the_court_cards_1702284344910.png

đ 1,599,000

Miễn phí

Giảm 100%

9 Lesson

1.6 giờ video

Có 1488 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Give ACCURATE Psychic Readings with the Tarot like a Professional Tarot Reader

Learn all 78 Cards and Master Basic and More Detailed Spreads to Read Like a Professional

Identify what spiritual lessons you need to master to improve your life

Undertand how to use the tarot to heal any challenge in your life

Use the Tarot to Rapidly Improve your Love Life, Finances, and Career

Get FEEDBACK on Your Tarot Interpretations for more confidence

Know the best way to consult the tarot for important decisions

Nội dung

1 Chương

9 Bài học

1h 38m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Nhận xét

4.25

(4 Đánh giá)

5

50%

4

25%

3

25%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật