renec-money-03-five-financial-iq-indices_1697078865721.png

Bội tăng Dòng tiền với 5 Chỉ số Thông minh Tài chính | Thấu hiểu Tài chính (Phần 3)

Khóa học này sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để tạo ra tiền bạc, bảo toàn tài sản, và lập kế hoạch sáng suốt cho việc sử dụng tài chính của bạn.

4.87

(4 Đánh giá)

1,781 Người học

Tạo bởi

Rendemy

renec-money-03-five-financial-iq-indices_1697078865721.png

Miễn phí

32 Lesson

0.6 giờ video

Có 1781 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Khoá học giúp bạn học cách thu hút và giữ tiền, lên kế hoạch sử dụng tiền ý nghĩa và có tư duy tài chính.

Nội dung

5 Chương

32 Bài học

0h 39m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Bạn muốn biết cách thúc đẩy dòng tiền vào cuộc sống của mình và quản lý nó một cách thông minh? Khóa học này sẽ dẫn dắt bạn qua một hành trình thông qua 5 chỉ số quan trọng, giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để tạo ra tiền bạc, bảo toàn tài sản, và lập kế hoạch sáng suốt cho việc sử dụng tài chính của bạn. Tham gia khóa học này, bạn sẽ không chỉ nắm vững tư duy tài chính đúng đắn mà còn hiểu rõ các cơ hội đòn bẩy tài chính, giúp bạn thúc đẩy không giới hạn sự thịnh vượng và giàu có trong tương lai của bạn!

Nhận xét

4.87

(4 Đánh giá)

5

75%

4

25%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật