rendemy_03_tarot_reading_masterclass_major_arcana_1702258075118.png

Bộ ẩn chính | Lớp học đọc Tarot (P3)

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ các lá bài trong Bộ Ẩn chính của Tarot.

4.77

(9 Đánh giá)

1,121 Người học

Tạo bởi

Rendemy

rendemy_03_tarot_reading_masterclass_major_arcana_1702258075118.png

Miễn phí

16 Lesson

2.1 giờ video

Có 1121 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Give ACCURATE Psychic Readings with the Tarot like a Professional Tarot Reader

Learn all 78 Cards and Master Basic and More Detailed Spreads to Read Like a Professional

Identify what spiritual lessons you need to master to improve your life

Undertand how to use the tarot to heal any challenge in your life

Use the Tarot to Rapidly Improve your Love Life, Finances, and Career

Get FEEDBACK on Your Tarot Interpretations for more confidence

Know the best way to consult the tarot for important decisions

Nội dung

1 Chương

16 Bài học

2h 11m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Nhận xét

4.77

(9 Đánh giá)

5

78%

4

11%

3

11%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật