rendemy-blockchiain-a-z-thumbnail_(1)_1697194856347.png

Blockchain A-Z: Khai thác Sức mạnh Công nghệ Blockchain!

Tận dụng sức mạnh của công nghệ Blockchain! Học từ những ví dụ thực tế, dễ hiểu! Bạn có thể bật phụ đề Tiếng Việt để có trải nghiệm học hiệu quả nhất.

Tạo bởi

Rendemy

rendemy-blockchiain-a-z-thumbnail_(1)_1697194856347.png

Miễn phí

38 Lesson

5.8 giờ video

Có 1936 người tham gia

Bạn sẽ học được gì

Why this is important

Create a Blockchain

Understand the theory behind Cryptocurrency Transactions

Understand the theory behind Smart Contracts

Understand the theory behind Blockchain

Understand the theory behind Cryptocurrency's

Create their own currency

Create their own Smart Contracts

Nội dung

8 Chương

38 Bài học

5h 52m

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Tận dụng sức mạnh của công nghệ Blockchain! Học từ những ví dụ thực tế, dễ hiểu! Bạn có thể bật phụ đề Tiếng Việt để có trải nghiệm học hiệu quả nhất.

Học các khái niệm quan trọng và nhanh chóng nắm bắt lĩnh vực Crypto, Blockchain. Bao gồm:

  • Chương 1: Cách xây dựng Blockchain - Vạch xuất phát
  • Chương 2: Cách tạo một loại tiền điện tử (Crypto currency) - Bước tiếp theo trong hành trình của bạn
  • Chương 3: Cách tạo một Hợp đồng thông minh (Smart Contract) - Về đích

Khóa học này dành cho:

  • Người muốn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực Blockchain & Cryptos
  • Người đam mê Blockchain, Bitcoin & Cryptos
  • Người quan tâm đến việc xây dựng Blockchain riêng của mình
  • Người quan tâm đến Blockchain và các ứng dụng

Nhận xét

0

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật