rendemy_rich_dad_poor_dad_thumbnail_1699845633195.png

6 Triết Lý Cha Giàu Cha Nghèo Của Robert Kiyosaki

Nắm bắt 6 triết lý chủ đạo của quyển sách bán chạy nhất thế giới "Cha Giàu - Cha Nghèo" chỉ sau 20 phút. 

4.58

(40 Đánh giá)

1,175 Người học

Tạo bởi

Book Reviewer

rendemy_rich_dad_poor_dad_thumbnail_1699845633195.png

Miễn phí

6 Lesson

0.3 giờ video

Có 1175 người tham gia

Nội dung

0 Chương

6 Bài học

0h 19m

Người giàu không làm việc vì tiền

Video •

02:57

Tiêu sản vs Tài sản

Video •

02:50

Lo việc của bạn

Video •

03:29

Hiểu về Thuế

Video •

02:54

Tự tạo ra cơ hội

Video •

03:23

Không ngừng học hỏi

Video •

04:14

Khảo sát nhu cầu nhận video bài học qua Google Drive

survey

Xem trước

Mô tả

Nắm bắt 6 triết lý chủ đạo của quyển sách bán chạy nhất thế giới "Cha Giàu - Cha Nghèo" chỉ sau 20 phút. 

Nhận xét

4.58

(40 Đánh giá)

5

63%

4

25%

3

13%

2

0%

1

0%

Dữ liệu hiện đang được cập nhật