5391834_7008_2_1712834928777.jpg

Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular

Thực chiến, xây dựng ứng dụng bán hàng với Java Springboot API và Angular

4.68

(176 Ratings)

895 Students

Created by

Nguyen Duc Hoang

5391834_7008_2_1712834928777.jpg

$ Infinity

Free

100% Off

Promotion

The price is off to $ 0 when paying in RND.Deposit more

Earn point reward

80 Bài học

Approximately 23.9h to complete

There are 895 participants

What you'll learn

Có khả năng xây dựng một ứng dụng web thực tế hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, kết hợp giữa phần back-end với Java Springboot API và phần front-end với Angular

Có khả năng xây dựng một RESTful API với Java Springboot từ đầu đến cuối, bao gồm các tính năng cơ bản như đăng nhập, đăng ký và quản lý sản phẩm và đơn hàng

Hiểu rõ về các công nghệ an toàn liên quan đến việc xây dựng RESTful API như JWT, Spring Security và OAuth 2.0, phương pháp để tích hợp vào các dự án thực tế

Thành thạo sử dụng Angular để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng web, kết hợp với RESTful API đã xây dựng để hiển thị thông tin sản phẩm và quản lý đơn hàng

Course content

10 Sections

80 Lessons

23h 56m

Survey the need to receive video lessons via Google Drive

survey

Preview

Describe

Khóa học "Thực chiến, xây dựng ứng dụng bán hàng với Java Springboot API và Angular" sẽ giúp bạn học cách tạo một ứng dụng web thực tế hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, bao gồm cả phía back-end và front-end.

Bạn sẽ học cách sử dụng Java Springboot để xây dựng một RESTful API, cung cấp các tính năng cần thiết cho ứng dụng bán hàng như đăng nhập, đăng ký người dùng, quản lý sản phẩm và đơn hàng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách áp dụng các công nghệ an toàn trong việc xây dựng API như JWT, Spring Security và OAuth 2.0.

Bên cạnh đó, khóa học cũng sẽ giới thiệu về Angular - một framework front-end phổ biến để xây dựng các ứng dụng web động. Bạn sẽ học cách sử dụng Angular để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng bán hàng của mình, kết hợp với API đã xây dựng để hiển thị thông tin sản phẩm và quản lý đơn hàng.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng để xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh với Java Springboot API và Angular, đáp ứng được các yêu cầu của một ứng dụng bán hàng thực tế.

Reviews

4.68

(176 Ratings)

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

No Data Available in this Section