5273900_da0f_2_1717512813796.jpg

Thực chiến microservice với Spring Webflux & Apache Kafka

microservice, Spring webflux, Apache Kafka, Kong gateway, Docker

4.6

(12 Ratings)

95 Students

Created by

Đỗ Tấn Thành

5273900_da0f_2_1717512813796.jpg

$ Infinity

Free

100% Off

Promotion

The price is off to $ 0 when paying in RND.Deposit more

Get 100% cashback upon course completion.

Earn point reward

45 Bài học

Approximately 13.6h to complete

There are 95 participants

What you'll learn

Phát triển và thiết kế REST API và REST WEB SERVICES với Spring Webflux

Ứng dụng Exception Handling (Control advice) bằng Spring AOP

Bạn sẽ thiết lập Centralized Microservices Configuration với Spring Cloud Config Server

Bạn sẽ áp dụng Fault Tolerance cho microservices với Circuit Breaker

Phát triển MICROSERVICES với Spring Webflux và Spring Cloud

Deploy Apache Kafka trên Docker

Áp dụng liquibase để quản lý version và viết migration scripts cho database

Validation request response REST API với Json Schema Validator

Xây dựng API Gateway với Kong Gateway trên Docker

Phát triển một Kong plugin tùy chỉnh với ngôn ngữ Lua

Đảm bảo code quality với SonaQqube

Hiển thị report test coverage với Jacoco

Viết unit test & intergration test

Course content

9 Sections

45 Lessons

13h 41m

Survey the need to receive video lessons via Google Drive

survey

Preview

Describe

(LIÊN HỆ ZALO: 0762216048 ĐỂ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI NHÉ)
Khoá học này sẽ giúp bạn nắm vững kỹ năng phát triển và thiết kế REST API và REST Web Services bằng Spring Webflux. Bạn sẽ học cách xử lý Exception Handling (Control advice) bằng Spring AOP, tạo Centralized Microservices Configuration với Spring Cloud Config Server, và áp dụng Fault Tolerance cho microservices với Circuit Breaker.

Bên cạnh đó, bạn sẽ được hướng dẫn cách phát triển Microservices với Spring Webflux và Spring Cloud, triển khai Apache Kafka trên Docker, sử dụng liquibase để quản lý version và viết migration scripts cho database, và thực hiện validation cho request và response REST API với Json Schema Validator.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ xây dựng API Gateway với Kong Gateway trên Docker, phát triển một Kong plugin tuỳ chỉnh bằng ngôn ngữ Lua, đảm bảo chất lượng code với SonaQube, và hiển thị báo cáo về test coverage với Jacoco. Cuối cùng, bạn sẽ được hướng dẫn viết unit test và integration test để đảm bảo tính ổn định và đúng bộ test cho ứng dụng của mình.

Hãy nhanh tay tham gia khóa học để được tiếp cận với những công nghệ mới nào !

Reviews

4.6

(12 Ratings)

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

No Data Available in this Section