5426152_b817_1717501771218.jpg

Kubernetes cơ bản (Tiếng Việt)

Khoá học Kubernetes cơ bản dành cho Beginner

4.33

(94 Ratings)

674 Students

Created by

Hoa Nguyen Huu

5426152_b817_1717501771218.jpg

$ Infinity

Free

100% Off

Promotion

The price is off to $ 0 when paying in RND.Deposit more

Earn point reward

29 Bài học

Approximately 4.2h to complete

There are 674 participants

What you'll learn

Hiểu được kiến trúc và các khái niệm cơ bản của Kubernetes.

Hiểu được cách triển khai dịch vụ lên trên Kubernetes

Tích hợp Kubernetes trong quá trình triển khai CI/CD

Quản trị hệ thống Kubernetes cluster

Course content

8 Sections

29 Lessons

4h 12m

Survey the need to receive video lessons via Google Drive

survey

Preview

Describe

Khoá học Kubernetes cơ bản là một khóa học hướng dẫn về hệ thống quản lý  dịch vụ dạng Containerization, phổ biến nhất hiện nay. Với mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về Kubernetes, khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng container trong môi trường sản xuất.

Trải qua khoá học, bạn sẽ được tìm hiểu về kiến trúc của Kubernetes, cách cài đặt và cấu hình một cụm Kubernetes, và cách triển khai ứng dụng vào cụm này. Bạn sẽ học cách quản lý các tài nguyên như Pods, ReplicaSets và Services, cũng như cách sử dụng các công cụ và khái niệm quan trọng khác trong Kubernetes.

Khóa học này được thiết kế dành cho các nhà phát triển, quản trị hệ thống và các chuyên gia DevOps mong muốn nắm vững về Kubernetes. Với kiến thức này, bạn có thể tận dụng sức mạnh của Kubernetes để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng phân tán một cách hiệu quả.

Bắt đầu khoá học này ngay hôm nay và trang bị bản thân với kiến thức cần thiết để khai thác toàn bộ tiềm năng của Kubernetes!

Reviews

4.33

(94 Ratings)

5

0%

4

0%

3

0%

2

0%

1

0%

No Data Available in this Section